Hälsa & arbetsmiljö

- Nätverket för hälsofrämjande arbetsplatser

I Hälsa & Arbetsmiljö fokuserar vi på frågor knutna till en arbetsdag i hälsans tecken -  både operativa och strategiska frågor. Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att dela nyttiga erfarenheter med varandra, skapa nya kontakter och få ny kunskap med hjälp av specialister i hälsa, friskvård och arbetsmiljö.

I Hälsa & Arbetsmiljö tar vi upp aktuella teman och frågeställningar och utgår från medlemmarnas egna önskemål; från strategiska beslut om organisationens arbetsmiljöarbete och strategiskt friskvårdsarbete till mer operativt arbete med medarbetarundersökningar, förändringsprocesser, hälsofrämjande arbetsplatser, hälsoinspirerande aktiviteter med mera.

Utveckla och stärk ditt hälsoarbete

Våra medlemmar arbetar som hr-specialister, personal- och hälsostrateger, hälsopedagoger, friskvårds- och arbetsmiljöansvariga, rehabiliteringskonsulter med flera. Vill du träffa och diskutera med personer som har ett brinnande intresse för sitt arbete och dela med dig av dina egna erfarenheter, samtidigt som du får omvärldsbevakning kring hr- och friskvårdsfrågor - då är Hälsa & Arbetsmiljö något för dig!

Läs mer om Hälsa & Arbetsmiljö-nätverket
Gör en intresseanmälan

Nu bildar vi ett eget bolag för våra KompetensNätverk!

kompetensnatverk.se finner du all information du behöver om våra nätverk.
Gubbängsvägen 86, 122 45 Enskede | Tel: 08-20 21 10 | info@kompetensgruppen.se
Copyright © KompetensGruppen i Sverige AB 2016