Företagssköterskenätverket

Företagssköterskenätverket

FSKÖ-nätverket är till för dig som arbetar som företagssköterska.

Som Företagssköterska är det viktigt att kliva fram och påverka verksamhet och beslut, speciellt nu när Sverige och Företagshälsovården står inför stora förändringar när det gäller satsning på arbete, halvfartsjobb och vårt försäkringssystem. I rollen som Företagssköterska har du en mycket stor möjlighet att påverka företagets, kundens och FHV-enhetens framtid och framgång.

I FSKÖ - Nätverket för Företagssköterskor tar vi upp nyheter och aktuella ämnen med några av de föreläsarna med spetskompetens inom sitt område. Genom medlemskap och deltagande i nätverket får du och din organisation aktuell kunskap, ökad kompetens och erfarenhetsutbyte tillsammans med yrkeskollegor från hela Sverige.

Gör en intresseanmälan för Företagssköterskenätverket

Som medlem i Företagssköterskenätverket får du:

 • 6 nätverksträffar/år
 • Egen medlemssida med:
  • anmälningsförfarande
  • minnesanteckningar och föreläsarnas presentationer från träffarna
  • dokumentarkiv ett år tillbaka
  • medlemsförteckning
 • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en mindre kostnad
 • Rabatt på KompetensMässan, för dig och dina kollegor
 • Rabatt på KompetensGruppens utbildningar, för dig och dina kollegor
Gubbängsvägen 86, 122 45 Enskede | Tel: 08-20 21 10 | info@kompetensgruppen.se
Copyright © KompetensGruppen i Sverige AB 2016