Exportnätverket

Exportnätverket är ett nätverk för personer som arbetar strategiskt och operativt med exportfrågor, exempelvis VD, exportchefer, utvecklingsansvariga och ansvariga för handelsfrågor i offentlig verksamhet.

Nätverket arrangerar möten med inbjudna talare och representanter för olika länders handelsrepresentanter. Det arrangeras även gemensamma utlandsresor med initierat program där det finns möjlighet att träffa näringslivsrepresentanter och politiska företrädare. Nätverkets medlemmar har även möjligheter att planera gemensamma exportsatsningar.

Under året arrangeras sex mötestillfällen, bland annat i anslutning till KompetensMässan.

Ubildningsprogram
Coachutbildning
Övriga kurser
Gubbängsvägen 86, 122 45 Enskede | Tel: 08-20 21 10 | info@kompetensgruppen.se
Copyright © KompetensGruppen i Sverige AB 2016